Σχετικά με το FLAME

Εν συντομία

Η ακραία συμπεριφορά σε δασικές πυρκαγιές μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε χωρική κλίμακα, σε οποιοδήποτε τύπο καύσιμης ύλης, και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και των πολιτών.

Η αντιμετώπιση των ακραίων πυρομετεωρολογικών συνθηκών και της ακραίας συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών αποτελεί αντικείμενο ύψιστης σημασίας για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του πυροσβεστικού προσωπικού και της ανάπτυξης εργαλείων που μπορούν να συνεισφέρουν στην κατεύθυνση της καλύτερης αναγνώρισης εκείνων των περιπτώσεων όπου η εκδήλωση ακραίας συμπεριφοράς σε μια πυρκαγιά είναι πιθανή. Υπό αυτό το πρίσμα, το ερευνητικό έργο FLAME στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τις ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες και την ακραία συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, ώστε να ενισχυθεί η επίγνωση και η ετοιμότητα.

Στόχοι

🔥 Κατάρτιση των συνοπτικών μετεωρολογικών τύπων (ατμοσφαιρικές συνθήκες που προάγουν την εκδήλωση ακραίας συμπεριφοράς σε δασικές πυρκαγιές), καθορίζοντας τη συχνότητα εμφάνισης, την ισχύ και τη διάρκεια τους κατά τη διάρκεια μιας τυπικής αντιπυρικής περιόδου και εξετάζοντας πιθανές σχέσεις με ατμοσφαιρικές τηλεσυνδέσεις ή/και αποκλίσεις στην θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας.
🔥 Κατάρτιση μίας βάσης δεδομένων ακραίων δασικών πυρκαγιών, εξέταση των διεργασιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβησαν σημαντικές μεταβολές στην συμπεριφορά, και ταυτοποίηση πιθανών οριακών συνθηκών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πρόγνωση εκδήλωσης ακραίας συμπεριφοράς σε δασικές πυρκαγιές.
🔥 Βελτίωση της ικανότητας ενός συζευγμένου μοντέλου φωτιάς-ατμόσφαιρας σε ό,τι αφορά στην ακριβή πρόγνωση εξάπλωσης, ειδικότερα κάτω από ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της ευστάθειας της ατμόσφαιρας μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχήματος παραμετροποίησης των ριπών του ανέμου.

Πλάνο εργασίας


ΠΕ1

Διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμός της οικονομικής και επιστημονικής υλοποίησης του έργου.

ΠΕ4

Θεώρηση της ατμοσφαιρικής ευστάθειας σε ένα συζευγμένο μοντέλο φωτιάς-ατμόσφαιρας μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχήματος παραμετροποίησης των ριπών του ανέμου.

ΠΕ2

Καθορισμός των συνοπτικών πυρομετεωρολογικών τύπων της Ελλάδας, καθορίζοντας τα κύρια χαρακτηριστικά τους και διερευνώντας πιθανές σχέσεις με ατμοσφαιρικές τηλεσυνδέσεις ή/και αποκλίσεις της θερμοκρασίας της θάλασσας.

ΠΕ5

Προώθηση της δημοσιότητας του FLAME, ενισχύοντας τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

ΠΕ3

Περιγραφή και χαρακτηρισμός των δυναμικών διεργασιών που σχετίζονται με τους συνοπτικούς πυρομετεωρολογικούς τύπους της Ελλάδας, εξετάζοντας την ύπαρξη οριακών συνθηκών που θα μπορούσαν χρησιμοποιηθούν για την πρόγνωση της ακραίας συμπεριφοράς σε δασικές πυρκαγιές.

Ερευνητική ομάδα

Δρ. Θοδωρής Μ. Γιάνναρος

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Εντεταλμένος Ερευνητής, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Δρ. Αθανάσιος Καραγιαννίδης

Μέλος ερευνητικής ομάδας
Συνεργαζόμενη ερευνήτρια, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος

Μέλος ερευνητικής ομάδας
Διευθυντής Ερευνών, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Δρ. Βασιλική Κοτρώνη

Μέλος ερευνητικής ομάδας
Διευθυντής Ερευνών, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Δρ. Ελισάβετ Γαλανάκη

Μέλος ερευνητικής ομάδας
Συνεργαζόμενη ερευνήτρια, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Δρ. Κατερίνα Παπαγιαννάκη

Μέλος ερευνητικής ομάδας
ΕΛΕ Β, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Αντώνης Μπεζές

Μέλος ερευνητικής ομάδας
IT, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ