Ακραία συμπεριφορά πυρκαγιών

Ο όρος "ακραία" υποδηλώνει ένα επίπεδο συμπεριφοράς της πυρκαγιάς που συνήθως αποκλείει τον άμεσο έλεγχο του συμβάντος. Τέτοιες δασικές πυρκαγιές συμπεριφέρονται αλλοπρόσαλλα, πολλές φορές δε επικίνδυνα.

US National wildfire coordinating group glossary

Η ακραία συμπεριφορά σε μια δασική πυρκαγιά μπορεί να περιλαμβάνει:
- Υψηλή ταχύτητα διάδοσης
- Μετατροπή από έρπουσα σε επικόρυφη πυρκαγιά
- Ακραίας πυκνότητας κηλίδωση
- Πυροστρόβιλους
- Ισχυρή επαγωγική στήλη

US national wildfire coordinating group glossary

Η δυναμική του πλουμίου & η ατμόσφαιρα

Η δυναμική του πλουμίου αναφέρεται στη ροή του αέρα που σχετίζεται με το ρεύμα ανωμεταφοράς μιας δασικής πυρκαγιάς και της μεταβολής του ρεύματος αυτού με το χρόνο.

Η δυναμική του πλουμίου έχει σημασία για την εκδήλωση ακραίας συμπεριφοράς καθώς οι σχετικές διεργασίες μπορούν να επιταχύνουν τους επιφανειακούς ανέμους, αλλά και να μεταφέρουν τις συνθήκες ανέμου, υγρασίας και θερμοκρασίας που επικρατούν πάνω από την πυρκαγιά στην επιφάνεια, εκεί όπου εξαπλώνεται η πυρκαγιά.

Οι παραπάνω περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να διαφέρουν, λιγότερο ή περισσότερο, από τις συνθήκες της επιφάνειας, ώστε η μεταφορά τους στην επιφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες αλλαγές στην συμπεριφορά της δασικής πυρκαγιάς.

Η δομή και η εξέλιξη του πλουμίου μιας δασικής πυρκαγιάς καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας, η οποία συνεπακόλουθα επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

Συνοπτική & υπο-συνοπτική δυναμική

Η δυναμική του πλουμίου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας, η οποία με τη σειρά της καθορίζεται από συνοπτικές και υπο-συνοπτικές δυναμικές διεργασίες.

Οι συνοπτικές δυναμικές διεργασίες ελέγχουν την μεταφορά θερμού και/ή υψηλής ορμής αέρα από την ανώτερη προς την μέση τροπόσφαιρα. Σχετιζόμενες με την ευρύτερη αντίληψη των κυμάτων Rossby, οι διεργασίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για την ταυτοποίηση/ορισμό "πυρικών μετώπων", δηλαδή περιοχών της ατμόσφαιρας που υποδεικνύουν απότομες μεταβολές στη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών.

Οι συνοπτικής κλίμακας διεργασίες μπορούν επίσης να αλληλεπιδράσουν με διεργασίας που λαμβάνουν χώρα εντός του οριακού στρώματος ή του στρώματος ανάμιξης. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη του οριακού στρώματος μπορεί να μεταφέρει το θερμό και υψηλής ορμής ατμοσφαιρικό αέρα από την μέση τροπόσφαιρα στην επιφάνεια, εκεί όπου εξαπλώνεται μια δασική πυρκαγιά.

Η συνεισφορά του FLAME

✔︎ Βελτίωση της κατανόησης του ρόλου που παίζουν οι συνοπτικής και υπο-συνοπτικής κλίμακας δυναμικές διεργασίες των συνοπτικών πυρομετεωρολογικών τύπων στην εκδήλωση ακραίας συμπεριφοράς σε δασικές πυρκαγιές.

✔︎ Θα πραγματοποιηθούν υψηλής ανάλυσης αριθμητικές προσομοιώσεις πυρκαγιών που παρουσίασαν ακραία συμπεριφορά.

✔︎ Τα αποτελέσματα των αριθμητικών προσομοιώσεων θα αναλυθούν, εστιάζοντας στην μελέτη και των χαρακτηρισμό των δυναμικών διεργασιών που σχετίζονται με την οριζόντια και κατακόρυφη μεταφορά θερμού, ξηρού και υψηλής ορμής ατμοσφαιρικού αέρα από την ανώτερη στη μέση τροπόσφαιρα, και από εκεί στην επιφάνεια.

✔︎ Παραδοσιακά σχήματα και μέτρα της συνοπτικής και υπο-συνοπτικής δυναμικής, όπως είναι η βαροκλινικότητα, θα αξιοποιηθούν για την εξαγωγή/αναθεώρηση εννοιολογικών μοντέλων που σχετίζονται με την ακραία συμπεριφορά δασικών πυρκαγιών (π.χ. πυρικά μέτωπα) και τη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση της.